Ključni podaci

Euro komunikacije

Matični broj subjekta – MBS: 
080672698

Matični broj – MB: 
2435624

OIB: 
48841207198

PDV IB (VAT): 
HR48841207198

Poslovna banka

Addiko Bank d.d.

HR-10000 Zagreb,
Slavonska avenija 6
SWIFT (BIC): HAABHR22

Broj žiro računa:
2500009 -1101284484

IBAN: HR88 2500 0091 101284484

U slučaju uplata izvan granica Republike Hrvatske, potrebno je navesti IBAN i SWIFT banke.

Kontakt podaci

Euro komunikacije 

adresa sjedišta:
HR 10430 Samobor
Pape Ivana XXIII 37
Republika Hrvatska

telefon: +385 (0)1 77 77 500

fax: +385 (0) 1 77 77 501

e-mail: 
info@eurokomunikacije.com