Ključni podaci

Euro komunikacije d.o.o.

MBS (Matični broj subjekta) :  080672698

MB (Matični broj) : 2435624

OIB: 48841207198

PDV IB (VAT Number): 
HR48841207198

EUID (Europski jedinstveni identifikator):

HRSR.080672698

Transakcijski računi

Euro komunikacije poslovni račun 1

Addiko Bank d.d.
IBAN: HR8825000091101284484

Euro komunikacije poslovni račun 2

Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR4824020061100978070

Kontakt podaci

Euro komunikacije d.o.o.

adresa sjedišta:
HR 10430 Samobor
Pape Ivana XXIII 37
Republika Hrvatska

telefon: +385 (0)1 77 77 500

fax: +385 (0) 1 77 77 501

e-mail: 
info@eurokomunikacije.com