Što je jamstvo i kako ga ostvariti?

Euro komunikacije d.o.o. jamči za kvalitetu i besprijekoran rad proizvoda ukoliko će se kupac – korisnik pridržavati priloženih naputaka o uporabi i općih pravila za uporabu tehničkih uređaja.

Unatoč tome, može se dogoditi da proizvod ne radi ispravno. U tom slučaju Euro komunikacije d.o.o. se obvezuje na svoj trošak popraviti sve kvarove i tehničke nedostatke koji na proizvodu nastanu u jamstvenom roku pri normalnoj uporabi i poštivanju tehničkih uputa.

Jamstvo počinje teći datumom ispisanom na Jamstvenom listu kupljenog proizvoda ili instaliranog sustava krajnjem korisniku, a realizira se predočenjem kopije računa ili ovjerenog jamstvenog lista, te uz detaljan opis kvara.

 

Jamstvo ne uključuje:

• kvarove nastale nepravilnim rukovanjem, kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova, kvarove nastale utjecajem okoline nepodesne za rad uređaja.
• rad pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije.
• kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom. (požar, poplava, potres i slično)
• kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada, pritiska i slično.
• za LCD i LED monitore jamstvo ne uključuje ekran sa neispravnim točkama (pixel), koji su unutar dozvoljenih granica prema standardu ili specifikaciji proizvođača.

 

Jamstvo prestaje u slučaju:

• dogradnje ili prespajanja bez suglasnosti Euro komunikacije d.o.o. ili iznimno proizvođača uređaja
• ako je proizvod popravljan ili otvaran od strane neovlaštenih osoba.
• korištenja proizvoda u namjenu za koju nisu predviđeni.
• ako je proizvod došao u servis oštećen zbog neprimjerenog pakiranja koje nije štitilo uređaj u transportu.
• ako su u proizvod ugrađivani neoriginalni rezervni dijelovi ili je korišten neoriginalni potrošni materijal.

 

Ostali uvjeti

• u jamstvenom roku kvarove smije popravljati jedino ovlašteni zastupnik ili ovlašteni servis.
• u slučaju da kupac na servis pošalje oprema koja je ispravna, tj. radi sukladno tehničkom opisu i naputku o uporabi, kupcu ćemo naplatiti pregled i testiranje opreme, te troškove dostave.
• ako popravak traje dulje od 15 dana, jamstvo se produljuje za duljinu trajanja popravka.
• u slučaju da kvar u jamstvenom roku nije otklonjen u roku od 45 dana od zaprimanja proizvoda na servis, Euro komunikacije d.o.o. se obvezuje da će isti zamjeniti drugim ili će kupcu biti vraćen iznos u visini trenutne tržišne vrijednosti istog ili sličnog / boljeg
proizvoda.
• servis i zamjenski djelovi za proizvode biti će na raspolaganju kroz vrijeme od 7 godina. Ovo se ne odnosi na dijelove koji se ne servisiraju nego samo zamjenjuju (npr. tvrdi disk, matična ploča, memorija, baterije, napajanja i slično)

 

Zamjena proizvoda

Zamjena kompletnog proizvoda se vrši u slučaju kada:
• su ispunjeni zakonski uvjeti prema Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača
• je zamjena kompletnog proizvoda standardna servisna procedura za taj proizvod
• je nakon tri popravka ista neispravnost proizvoda i dalje prisutna
• neispravnost na bateriji, sklopu napajanja proizvoda ili bilo kojoj vrsti zamjenjivog napajanja, ne smatra se razlogom za zamjenu proizvoda

 

Napomena

Trajanje Jamstva na baterije prijenosnika i sklopove napajanja varira od proizvođača do proizvođača, te je posebno navedeno uz osnovno trajanje jamstva proizvoda, na proizvođačkom jamstvenom listu. Softverski problemi, odnosno softversko podešavanje proizvoda nisu predmet jamstva, te se takve intervencije naplaćuju.

 

Korisnički podaci

Standardna procedura popravka ne uključuje brisanje podataka sa proizvoda i medija, osim ukoliko nema drugog načina popravka (na primjer: izmjena diska na računalu, zamjena vanjskog diska). Ipak i u drugim servisnim procesima može doći do gubitka podataka, pa za bilo kakve podatke koji su pohranjeni u proizvodima ili na medijima (imenik, slike, glazba, video,dodatni softver, certifikati….) ne jamčimo, odnosno u slučaju gubitka podataka ne preuzimamo bilo kakvu odgovornost. Korisnik proizvoda je dužan raditi sigurnosnu kopiju podataka.

 

Prijava za servis

• partneri se prijavljuju za servis putem e-maila podrska@eurokomunikacije.com
• troškove i rizik dopreme opreme u servis snosi kupac / partner.
• prijavljena opreme se predaje osobno na pultu reklamacija ili se šalje nekom od dostavnih službi.
• komponente s izloženim elektroničkim dijelovima (memorije, matične ploče, grafičke kartice, diskovi) moraju biti zapakirani u antistatičku ambalažu
• sva oprema koja se šalje bilo kakvim oblikom dostave, mora biti zapakirana na način koji će onemogućiti oštećenja prilikom transporta.
• oštećenja nastala u transportu a izazvana lošim pakiranjem snosi pošiljatelj.
Euro komunikacije d.o.o. zadržava pravo da odbije primiti takvu opremu na servis uz prekid jamstva, te je vrati o trošku pošiljatelja.
• na paketu obavezno naznačiti da je oprema za Euro komunikacije d.o.o. servis.