U ovoj kategoriji proizvoda možete izabrati i naručiti sve vezano uz snimanje, obradu, emitiranje i streaming audio sadržaja. Odmah ćete dobiti Ponudu prema kojoj možete izvršiti uplatu na naš transakcijski račun.