Bez obzira radi li se o RDS ili Stereo koderima, linkovima od studija do odašiljača ili FM odašiljačima, osnovni kriterij pri izboru je pouzdanost u radu i kontinuirana funkcionalnost.

Odašiljačka oprema