Obavezni podaci na webu?

Obavezne podatke koje bi na internet stranicama bilo koje tvrtke u Hrvatskoj uvijek trebalo objaviti, regulira Zakon o trgovačkim društvima objavljen u Narodnim novinama broj 107/07. Obaveza se odnosi na trgovačka i dionička društva. Obavezni podaci su:

 • Naziv i skraćeni naziv tvrtke
 • Sjedište tvrtke
 • Sud kod kojeg je tvrtka upisana u Sudski registar
 • Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar
 • Naziv i sjedište financijskih institucija u kojima tvrtka ima otvorene račune zajedno s brojevima računa
 • IBAN
 • Prezimena i najmanje jedno ime člana Uprave društva
 • Ako se radi o dioničkom društvu potrebno je navesti članove uprave, tj. izvršne direktore i predsjednika nadzornog/upravnog odbora
 • Iznos temeljnog kapitala i da li je uplaćen u cjelosti
 • Ukoliko temeljni kapital nije uplaćen u cjelosti, utoliko je potrebno navesti koji dio kapitala nije uplaćen
 • Ako se radi o dioničkom društvu potrebno je navesti ukupan broj izdanih dionica i njihov nominalni iznos

Zbog nepoštivanja objave Obaveznih podataka propisane su i kazne. Za trgovačko ili dioničko društvo kazna može biti do 50.000 kuna, a za odgovornu osobu do 7.000 kuna. Osim podataka koji su propisani zakonom, korisno je postaviti i OIB tvrtke i PDV broj ( VAT number) u slučaju da radite sa inozemstvom.

 

Izvadak iz Zakona o trgovačkim društvima

Članak 21
……
(4) Na poslovnom papiru trgovca (pismima, računima i dr.) moraju se otisnuti njegova tvrtka, sjedište, sud kod kojega je upisan u trgovački registar i broj pod kojim je to učinjeno, tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa. Isto vrijedi i za sadržaj internetske stranice društva.
(5) Na poslovnom papiru i internetskoj stranici društva kapitala moraju se uz podatke iz stavka 4. ovoga članka navesti:
1. iznos temeljnoga kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije, s naznakom koji dio toga kapitala nije uplaćen i
2. ukupan broj izdanih dionica, a izdaje li društvo dionice s nominalnim iznosom ti iznosi ako se radi o poslovnom papiru dioničkog društva,
3. prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora.

 

Obavezni podaci za obrte i udruge

Zakon se odnosi na za sva trgovačka društva koja su registrirana kao d.o.o. ili d.d., ali ne i za obrte. Bez obzira na to, sugeriramo i svim obrtima, udrugama ili organizacijama da ipak na svoje internet stranice postave osnovne podatke kao što su: adresa, OIB, matični broj ili broj upisa u nadležni registar, broj obrtnice, ime vlasnika ili predsjednika, brojeve telefona i e-mail adrese.

 

Obavijest o korištenju kolačića prema direktivi EU

Svakodnevno koristeći internet stranice zemalja članica EU, sigurno ste primjetili da je u Hrvatskoj svakim danom, sve više internetskih stranica koje imaju obavijest o kolačićima. Ukoliko i Vaša internet stranica sadrži kolačiće i vi ste obavezni postaviti  takvu obavijest. Ona osim same obavijesti mora sadržavati i upit posjetitelju za dozvolu korištenja kolačića.

Prema direktivi EU sve internet stranice na poslužiteljima iz zemalja članica EU koje sadrže kolačiće (cookies), na svom sučelju moraju obavijestiti posjetitelja stranice o tome, te ponuditi mogućnost pristanka na njihovu razmjenu. Direktiva je donesena kako bi zaštitila privatnost posjetitelja internetskih stranica, a za nepoštivanje iste propisane su i kazne.

Kolačić (cookie) je mala tekstualna datoteka koja se pohranjuje na vaše računalo ili mobilni uređaj prilikom posjete web stranici. Njihova namjena je pomoći internet stranici, u prepoznavanju preglednika onih korisnika koji su već posjetili te stranice.

 

Ostali bitni elementi

Bilo bi dobro da internet stranice koje objavljuju neki informativni sadržaj, a imaju veću količinu posjeta, imaju podstranicu Impressum na kojoj će objaviti podatke o nakladniku takvih stranica. To podrazumjeva imena urednika i novinara te pravnu osobu koja stoji iza takvih stranica.

Opći uvjeti korištenja nisu propisani Zakonom, ali bi ih bilo dobro postaviti. Istu logiku možemo primjeniti i na Izjavu o Privatnosti, koju je pametno postaviti, ako prikupljate podatke kao što su e-mail adrese ili kreditne kartice korisnika. Izjavom trebate odrediti u koje svrhe će se osobni podaci korisnika koristiti. Bilo bi dobro posavjetovati se, sa kompetentnim odvjetnikom.

 

Zaključak

Da zaključim, svim posjetiteljima vaših internet stranica bi trebali pružiti jasnu i nedvosmislenu informaciju o vlasniku internet stranica. Budući da se radi o podacima koji se jednom postave i vrlo rijetko mjenjaju, postavite ih i redovito ih osvježavajte. Tako ćete ostaviti dojam profesionalnosti i ozbiljne poslovnosti, a pritom ćete ispuniti i zakonsku obavezu.