Kontaktirajte nas

Osnovne informacije

Euro komunikacije - Tehnologija u Vašem životu

Euro komunikacije d.o.o.
za savjetovanje i upravljanje sustavima

Registrirani naziv na engleskom:
Euro Communications Ltd

Adresa: HR-10430 Samobor
Pape Ivana XXIII 37, Hrvatska

Telefon: +385 (0)1 77 77 500
Fax: +385 (0)1 77 77 501

e-mail: info@eurokomunikacije.com
www.eurokomunikacije.com

OIB: 4884 1207 198
PDV IB (VAT): HR4884 1207 198

Račun otvoren u Addiko Bank d.d.
HR-10000 Zagreb,
Slavonska avenija 6
SWIFT: HAABHR22

Euro komunikacije broj računa:
2500009 -1101284484
Euro komunikacije IBAN:
HR88 2500 0091 1012 8448 4

Datum osnivanja: 7. 10. 2008.

Temeljni akt: Društveni ugovor od
19.09.2008. godine, položen u zbirci
isprava kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

Broj upisa u sudski registar:
Tt-08/11917-2, Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080672698

Član Uprave:
Miljenko Novosel

Direktor:
Miljenko Novosel

Temeljni kapital:
U iznosu od 2.654,46 Eura, uplaćen u cijelosti.