Uputa za podešavanje reklama u Jazler RS2 sustavu

Ovo je uputa za podešavanje reklama u Jazler RadioStar 2 sustavu za automatizaciju emitiranja radio programa. Pretpostavka upute je ispravno instaliran Jazler RS2, sa nekoliko ispravno unesenih pjesama, ili nekih drugih audio datoteka. Nakon pokretanja Jazler RS2 bi trebao otvoriti Studio prikaz i početi reproducirati prvu datoteku na listi.

Iz Jazler RS2 Studio prikaza izaći klikom na Control panel (ključ) u donjem desnom uglu Jazler RS2 Studio prozora. Ili pokrenuti Jazler RS2 Workstation klijent aplikaciju, ako želite postupak odraditi na računalu za pripremu programa.

U lijevom izborniku kliknuti Databases (Baze) i odabrati Spots/Commercials Database (Reklame)

U prozoru koji se otvorio kliknite na Edit Spot Properties

U General tabu stranice koja se otvorila se podešava: uklanjanje jingla odmah nakon reklamnog spota ( ako ga automatski plan tu generira, Jazler RS2 će ga maknuti ako bi se morao emitirati netom nakon reklamnog bloka, uklanjanje će se dogoditi ako je opcija uključena )

Ako kliknete kvačicu na Randomize spots, Jazler će puštati spotove iste razine prioriteta po uvijek različitom redosljedu. Ako niste kliknuli kvačicu, spotovi će se emitirati redom kojim ste ih vi unjeli.

Always play different spot in random mode je mogućnost da jedna reklamna kampanja ima nekoliko inačica reklamnog spota, koje je onda moguće emitirati naizmjenično.

U okviru ispod ovih opcija podešavanja, su dva parametra. U prvom određujete standardno trajanje reklamnog bloka u minutama. Ako je maksimalno dopušteno emitirati 10 minuta reklama u jednom satu, a programirana su dva bloka unutar jednog sata tada bi vrijednost trebala biti 5 minuta. Ako spotovi unutar bloka budu duži od 5 minuta, Jazler RS2 će Vas upozoriti na to. (preporučujemo 6 min). Drugi parametar određuje maksimalno trajanje jedne kategorije spotova unutar jednog reklamnog bloka ( trgovine, telekomi i sl.) Ako spotovi unutar bloka budu duži od vrijednosti koju postavite, Jazler RS2 će Vas upozoriti na to.

I na kraju možete podesiti koliko dana prije isteka određene kampanje za određeni spot, će Vas Jazler RS2 izvjestiti o tome.

Sljedeći tab je Commercial Braks & Priorities.

U lijevom dijelu prozora ćete odrediti termine reklamnih blokova unutar jednog dana. Postavite one termine koji odgovaraju Vašim potrebama i količinama reklamnih spotova.
Svaki od reklamnih blokova možete podesiti za pokretanje u točno navedeno vrijeme, ako kliknete unutar kvadratića Start Immediatelly, blok reklama će krenuti u programirano vrijeme bez obzira što se u to vrijeme emitira. Jazler RS2 će prekinuti trenutni program i početi emitirati blok reklama. U realnom korištenju je ta funkcija isključena, pa Jazler RS2 čeka da završi sadržaj koji se emitira u to vrijeme ( kraj pjesme) i nakon toga pokreće reklamni blok.

Zadnje podešavanje reklamnih blokova Break position nudi tri opcije koje možete odrediti u padajućim prozorčićima uz svaki pojedini blok reklama. Break Ends at this TimeJazler RS2 će napraviti kalkulaciju i automatski podesiti početak reklamnog bloka kako bi završetak bio u vrijeme koje ste odredili.

Time AnnouncementJazler RS2 će napraviti kalkulaciju i automatski podesiti početak reklamnog bloka kako bi završetak točno prije objave točnog vremena na puni sat. ( Američke mreže imaju zakonsku obavezu oglasiti točno vrijeme na puni sat, pa je ova funkcija zbog njih ovdje).

Break Starts at this TimeJazler RS2 će napraviti kalkulaciju i automatski podesiti početak reklamnog bloka kao bi bio što bliže određenom vremenu početka koje ste odredili. Ako je istovremeno kliknuta opcija Start Immediatelly tada reklamni blok kreće u točno određeno vrijeme.

 

Podešavanje prioriteta po kojima će Jazler emitirati sadržaj

U ovom dijelu ćete podesiti prioritete emitiranja sadržaja unutar Jazler RS2 sustava. Prozor Priorities sadržava sve elemente koje aplikacija može emitirati. Ako želimo podesiti da nam reklamni blok uvijek kreće sa SpotStartJingle, a završava sa SpotEndJingle, između kojih idu reklame (barem jedna), treba napraviti sljedeće:
U dijelu prozora Priorities unesite prioritet 4 i nazovite ga Spot Start, pa unesite još jedan prioritet npr. prioritet 11 i nazovite ga Spot End. Kliknite na prioritet 4 i kada se uključi plava boja koja potvrđuje da ćete editirati prioritet 4, kliknite na Set As Optional Play (zelena tipka ispod prioriteta). Time ste Jazleru rekli da emitira Spot Start Jingle samo ako u reklamnim blokovima ima barem jedna reklama u kategoriji Commercial. Ako u terminskom bloku nema planiranih reklama iz kategorije Commercial tada se Spot Start Jingle neće emitirati. Sada to isto napravite i sa prioritetom 11. Kliknite na njega i kada se uključi plava boja, kliknite na Set As Optional Play (zelena tipka ispod prioriteta). Prioritet 8 koji ste unjeli prvi ne označavate sa Set As Optional Play!

Određivanje Spot Start audio datoteke

Uzmite audio datoteku Spot Start Jingle i unesite je u Spot database, klikom na Add, kažite mu da kampanja traje zauvjek, unesite ime koje želite i odredite da je spot aktivan. Kliknite na Days and hours of broadcast, odredite prioritet 4 Spot Start i zaklikajte ga u svim mogućim terminima. Najbrži način je da zaklikate sve termine u ponedjeljak, a zatim desnim klikom kopirate ponedjeljak u sve dane ( Copy selected day – Paste to all days). Sada ste odredili koja audio datoteka će se emitirati na početku svakog Vašeg reklamnog bloka, ako u njemu bude bilo planiranih reklama.

Određivanje Spot End audio datoteke

Nakon toga uzmite audio datoteku Spot End Jingle i unesite je u Spot database, klikom na Add, kažite mu da kampanja traje zauvjek, unesite ime koje želite i odredite da je spot aktivan. Kliknite na Days and hours of broadcast, odredite prioritet 11 Spot End i kliknite ga u svim mogućim terminima. Najbrži način je da zaklikate sve termine u ponedjeljak, a zatim desnim klikom kopirate ponedjeljak u sve dane ( Copy selected day – Paste to all days). Sada ste odredili koja audio datoteka će se emitirati na kraju svakog Vašeg reklamnog bloka, ako u njemu bude bilo planiranih reklama.

Kategorizacija reklamnih spotova

U ovom prozoru možete Vaše reklamne spotove smjestiti u nekoliko standardnih kategorija, koje najčešće koristi većina radio stanica. Ako trebate još kategorija, dodati ćete ih tipkama ispod tog dijela prozora. Na isti način možete dodati i djelatnosti kojima pobliže određujete što se u reklamnoj kampanji ustvari reklamira (trgovina, autmobili, telekomunikacije itd.) Preciznijim određivanjem sprečavate da Vam se u jednom reklamnom bloku zaredom emitiraju audio spotovi koji reklamiraju iste stvari.

Podešavanje osnovnih parametara emitiranja reklama

Otvoriti Jazler RadioStar aplikaciju smještenu na glavnom računalu ili otvoriti Jazler 2 RadioStar Workstation aplikaciju. U lijevom izborniku kliknuti Options i odabrati General properties, pa Rotation Behavior u lijevom stupcu. U prozoru koji se otvorio odaberite Spots odmah ispod naslova.

Ovdje ćete podesiti koliko minuta prije početka reklamnog bloka će Vas Jazler obavijestiti o tom bloku. Zatim možete podesiti koliko minuta prije početka reklamnog bloka će Jazler taj blok insertirati u Auto modu. Ovdje ćete odrediti i koliko sekundi želite dopustiti da pjesma svira, ako je vrijeme da započne reklamni blok i koliko sekundi će Jazler čekati prije nego što emitira reklamni blok koji je podešen da kreće trenutno. Ako u ova tri prozorčića ostavite 0, opcije će biti isključene.
Zadnja opcija vezana uz osnovno podešavanje reklama je uključivanje laganog Fade Out-a pjesme koja mora biti prekinuta. Ako ovdje niste ništa odabrali, pjesma će biti naglo odrezana u programirano vrijeme.

Unos reklamnih spotova u Spot database

Otvoriti Jazler RadioStar aplikaciju smještenu na glavnom računalu ili otvoriti Jazler 2 RadioStar Workstation aplikaciju. U lijevom izborniku kliknuti Databases (Baze) i odabrati Spots/Commercials Database (Reklame). Nakon toga u ljevom uglu kliknite na Add.

Prvo će Vam se pojaviti prozor u kojem ćete odabrati datum završetka kampanje.

Nakon što ste unjeli datum, otvara Vam se osnovni prozor za unos Reklamnog audio spota.

U Spot general title unjeti ćete ime Reklame, odabrati ćete da li će spot odmah postati Aktivan ili ćete ga smjestiti u Draft za kasnije Aktiviranje. Nakon toga ćeter odrediti Klijenta, kojeg je potrebno unjeti ako ne postoji otprije. Ako je već unesen kliko na tipku Find ćete ga pronaći, označiti i automatski ubaciti. Isto tako ćete unjeti Reklamnu tvrtku odnosno Agenciju. Ako ga nema kliknite na New i u novom prozoru unesite podatke koje želite .
Svi prozorčići su jasno opisani, osim Reference Code. Taj kod služi za raspoznavanje klijenata između Jazler RadioStar korisnika. Standardna vrijednost je npr: klijent A.

Nakon unosa klijenta i njegovog odabira u sučelju ispod Spot General Title i Current Status. Isto tako u nastavku ćete odrediti točan datum početka reklamne kampanje. U desnom gornjem dijelu prozora opcionalno možete unjeti neki komentar, kategoriju i djelatnost klijenta. Kategoriju i djelatnost unosite kako bi osigurali da Vam se klijenti iz istih djelatnosti ne emitiraju jedan iza drugoga. Agreement cost je informativni podatak koji se može koristiti u naplatnim aplikacijama.

U dijelu prozora Audio files imate informaciju o lokaciji i nazivu primarne audio datoteke, ali i mogućnost da klikom na tipku New unesemo nekoliko verzija istog reklamnog spota. Tako uneseni spotovi će se moći programirati za naizmjenično emitiranje. Za svaki uneseni spot možete izabrati i Varied Time Spot, a to Vam omogućuje da mjenjate audio datoteke bez ponovnog programiranja.
Programing mode nudi Vam tri opcije. All Days će Vam nakon unesenog početnog i završnog datuma kampanje otvoriti sučelje sa svim danima koje ste odabrali i to po datumima. Ako ste odabrali da kampanja kreće 01.01.20–. a završava 30.01.20–. u sučelju će Vam se pojaviti svi dani po datumima i za svaki dan ćete moći odrediti termine emitiranja. Ovaj način se koristi ako reklama nema iste termine po danima u tjednu. Novootvoreni prozor je prikazan na sljedećoj slici.

Druga opcija je Weekly (tjedni). U njoj možete programirati svaki dan u jednom tjednu nevezano za datume emitiranja. Jazler će svaki tjedan ponavljati iste termine do datuma isteka kampanje. Ovaj način se korisri kod reklama koje imaju iste termine u danima iz tjedna u tjedan.

Ako odlučite promjeniti način programiranja reklama iz All Days u Weekly, a unjeli ste već neke termine, ostati će Vam zapamćeni samo termini iz prvog tjedna.
Zadnji način programiranja emitiranja reklamnih spotova je Playlister. Njega ćete odabrati ako planiranje budete radili sa nekom aplikacijom izvan Jazler RadioStar sustava.

Klikom na Days and Hours of Broadcast otvoriti će Vam se novi prozor u kojem ćete napraviti programiranje emitiranja. U lijevom dijelu prozora odabirete način programiranja. In specific order omogućuje da korisnik odabere redosljed emitiranja. In order omogućuje da se nekoliko spotova iste kampanje emitira naizmjenično. U Random načinu jazler će nasumice birati spotove iz iste kampanje i emitirati ih.
U File Alias padajućem prozoru birate koju audio datoteku odnosno reklamu ćete planirati.

U Priority izborniku ćete odabrati prioritet u kojem ćete emitirati Vaše reklame. On ovisi o parametrima koje ste podesili na početku ove upute.

Programiranje termina započinjete pritiskom na tipku Set mode i klikate termine u kojima želite emitirati reklamu koju programirate. To možete učiniti i pomagalima koja se pojavljuju desnim klikon na neki termin. Možete odjednom kliknuti jedan termin sve dane u tjednu, obrisati sve termine i kopirati jedan dan na neki drugi. Sve programirano možete spremiti kao Preset klikom na tipku u vrhu ekrana.

Ovo je kraj upute o podešavanju i programiranju reklama u Jazler Radio Star sustavu. Našim klijentima je na raspolaganju dodatna tehnička podrška koju mogu dobiti ovdje.  Uputu proizvođača za Jazler Spot možete preuzeti ovdje.