Kako zatražiti podršku?

telefonom

Nazovite nas na naš broj:

+385 (0)1 77 77 500

helpdesk

Iskoristite online HelpDesk sustav ovdje, koji omogućuje direktnu prijavu kvara ili poremećaja u radu, sustava koji koristite. Osim prijave kvara, ovdje možete pratiti i njegovo rješavanje.